Ποιότητα & Εξειδίκευση από το 2018

Το ηλεκτρονικό κατάστημα OVOMED.GR υλοποιήθηκε με στόχο να εξυπηρετήσει:

  • τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των επαγγελματιών υγείας, μα και
  • την ανεύρεση και προμήθεια ποιοτικών ιατρικών αναλωσίμων και προϊόντων υγείας για ιδιώτες.

Επιδίωξή μας είναι η απλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και προμήθειας των ιατρικών ειδών και αναλωσίμων, μέσα από ένα ασφαλές περιβάλλον.

Η ιστοσελίδα αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα του φυσικού καταστήματος με έδρα το Χαλάνδρι.

Ποιοτική Διασφάλιση

Το σύνολο των διαδικασιών μας (Εμπορία, Διακίνηση) έχουν πιστοποιηθεί με διεθνή Certificates, βεβαιώσεις που αποτελούν ποιοτική υπογραφή των υπηρεσιών μας, απόλυτα εναρμονισμένων με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και EN IS0 13485:2012.